پروژه های در دست اجراء

     خدمات ميكروژئودزي مراحل دوم تا پنجم سد ماملو

     خدمات ميكروژئودزي سد كلان ملاير(مراحل اول تا چهارم)

     خدمات ميكروژئودزي سد قره آغاچ سميرم

     خدمات ميكروژئودزي سد مخزني كينه ورس

     خدمات ميكروژئودزى و رفتارسنجى ژئودتيك سد بافت

     خدمات ميكروژئودزي مراحل سوم تا هفتم سد سيمره

     خدمات ميكروژئودزى و رفتارسنجى ژئودتيك سد كارون III (مراحل هشتم تا سيزدهم-همكار فنى)

     تهيه نقشه هاى كاداستر اراضى مخزن سد گتوند عليا و ايجاد سيستم GIS


© کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به شرکت مهندسین مشاور ایستاسنج دقیق است.
طراحی و برنامه نویسی سایت توسط فرزین مقصودی