پروژه ها >> پروژه های نقشه برداری >> کارفرما: شركت سهامى آب منطقه اى آذربايجان شرقى >>

  خدمات نقشه برداری ابراهیم سمیع

نام پروژه: خدمات نقشه برداری ابراهیم سمیع

نام کارفرما: شركت سهامى آب منطقه اى آذربايجان شرقى

موقعیت پروژه: 50 کیلومتری سه راهی اسکانلو_ جلفا

شرح خدمات: شامل تهیه نقشه های توپوگرافی و کاداستر ابراهیم سمیع

وضعیت اجرایی پروژه: در حال اجراست


© کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به شرکت مهندسین مشاور ایستاسنج دقیق است.
طراحی و برنامه نویسی سایت توسط فرزین مقصودی