پروژه ها >> پروژه های میکرو ژئودزی >> کارفرما: شركت سهامى سازمان آب و برق خوزستان >>

  خدمات میکروژئودزی مراحل سیزدهم و چهاردهم سد عباسپور

نام پروژه: خدمات میکروژئودزی مراحل سیزدهم و چهاردهم سد عباسپور

نام کارفرما: شركت سهامى سازمان آب و برق خوزستان

موقعیت پروژه: روی رودخانه کارون

شرح خدمات: مشاهدات میکروژئودزی شبکه های خارج و روی بدنه سد و محاسبات سرشکنی و آنالیز نتایج و تعیین مقادیر جابه جایی های مسطحاتی و ارتفاعی پلارهای خارج سد و نقاط نشانه روی سد

وضعیت اجرایی پروژه: پایان یافته است


© کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به شرکت مهندسین مشاور ایستاسنج دقیق است.
طراحی و برنامه نویسی سایت توسط فرزین مقصودی