پروژه ها >> پروژه های میکرو ژئودزی >> کارفرما: شركت سهامي آب منطقه اي قم >>

  خدمات میکروژئودزی سد پانزده خرداد(مرحله دوم)

نام پروژه : خدمات میکروژئودزی سد پانزده خرداد (مرحله دوم)

نام کارفرما : شرکت سهامی آب منطقه ای قم

موقعیت پروژه : نزدیکی شهر قم 

شرح خدمات :

- مشاهدات میکروژئودزی شبکه های مسطحاتی و ارتفاعی خارج و روی بدنه اصلی سد

- محاسبات سرشکنی و آنالیز نتایج

وضعیت اجرایی پروژه : خاتمه یافته است.


© کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به شرکت مهندسین مشاور ایستاسنج دقیق است.
طراحی و برنامه نویسی سایت توسط فرزین مقصودی