پروژه ها >> پروژه های میکرو ژئودزی >> كارفرما :اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان اردبيل >>

  مطالعات رفتارسنجي منطقه زمين لغزشي روستاي دمدول خلخال

نام پروژه : مطالعات رفتارسنجيمنطقه زمين لغزشي روستاي دمدول خلخال

نام كارفرما : اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان اردبيل

موقعيت پروژه : شهرستان خلخال-روستاي دمدول

شرح خدمات :

وضعيت اجرايي پروژه : پایان یافته است.


© کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به شرکت مهندسین مشاور ایستاسنج دقیق است.
طراحی و برنامه نویسی سایت توسط فرزین مقصودی