پروژه ها >> پروژه های میکرو ژئودزی >> کارفرما: شركت سهامى سازمان آب و برق خوزستان >>

  خدمات ميكروژئودزي مراحل هشتم تا دهم مسجد سليمان

نام پروژه : خدمات ميكروژئودزي مراحل هشتم تا دهم مسجد سليمان

نام كارفرما : شركت سهامي سازمان آب و برق خوزستان

موقعيت پروژه :شهر مسجد سليمان

شرح خدمات :       طراحي و آناليز اوليه شبكه روي سرريز

                           ساخت و نصب نقاط نشانه روي سرريز 

                           مشاهدات و محاسبات ميكروژئودزي شبكه هاي خارج،روي بدنه سد و سرريز

                           بررسي نتايج حاصل از  AODM بر اساس نتايج ميكروژئودزي (سه مرحله )

وضعيت اجرايي پروژه : پایان یافته است.


© کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به شرکت مهندسین مشاور ایستاسنج دقیق است.
طراحی و برنامه نویسی سایت توسط فرزین مقصودی