پروژه ها >> پروژه های نقشه برداری >> کارفرما: شركت سهامى آب منطقه اى آذربايجان شرقى >>

  خدمات نقشه بردارى حريم رودخانه هاى شهرستانهاى آذرشهر ، اسكو و عجبشير

نام پروژه : نقشه بردارى حريم رودخانه هاى شهرستانهاى آذرشهر،اسكو و عجب شير

 نام كارفرما : شركت سهامى آب منطقه اى آذربايجان شرقى

موقعيت پروژه : شهرستانهاى آذرشهر،اسكو و عجبشير

 شرح خدمات : تهيه نقشه هاى توپوگرافى حريم رودخانه ها به مقياس 1:1000   

 تهيه نقشه هاى مقاطع عرضى به مقياس 2000: 1

 وضعيت اجرايى پروژه : خاتمه يافته است.

 

 

 

 

 


© کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به شرکت مهندسین مشاور ایستاسنج دقیق است.
طراحی و برنامه نویسی سایت توسط فرزین مقصودی