پروژه ها >> پروژه های نقشه برداری >> کارفرما: شركت سهامى آب منطقه اى آذربايجان شرقى >>

  خدمات نقشه بردارى حريم درياچه سدهاى ارس ، علويان ، ستارخان و نهند

نام پروژه : نقشه بردارى حريم درياچه هاى سدهاى ارس،علويان،ستارخان و نهند

نام كارفرما : شركت سهامى آب منطقه اى آذربايجان شرقى

 موقعيت پروژه :محل سدهاى ارس،علويان،ستارخان و نهند در استان آذربايجان شرقى

 شرح خدمات : ايجاد نقاط و مشاهدات زمينى و ماهواره اى شبكه پيلارهاى مخازن سدها

 تعيين حريم مخازن سدها

 وضعيت اجرايى پروژه : خاتمه يافته است

 


© کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به شرکت مهندسین مشاور ایستاسنج دقیق است.
طراحی و برنامه نویسی سایت توسط فرزین مقصودی