پروژه ها >> پروژه های نقشه برداری >> کارفرما: شركت توسعه منابع آب و نيروى ايران (آب نيرو) >>

  خدمات نقشه بردارى طرح سد و نيروگاه گتوندعليا (قرارداد اول)

نام پروژه : نقشه بردارى طرح سد و  نيروگاه گتوندعليا (قرارداد اول)

 نام كارفرما : شركت توسعه منابع آب و نيروى ايران (آب نيرو)

 موقعيت پروژه : استان خوزستان،محل سد گتوندعليا

 شرح خدمات : تهيه نقشه هاى توپوگرافى به مقياس 1:500

 وضعيت اجرايى پروژه : خاتمه يافته است

 

 


© کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به شرکت مهندسین مشاور ایستاسنج دقیق است.
طراحی و برنامه نویسی سایت توسط فرزین مقصودی