پروژه ها >> پروژه های نقشه برداری >> کارفرما: شركت توسعه منابع آب و نيروى ايران (آب نيرو) >>

  خدمات نقشه بردارى سد گتوندعليا (قرارداد سوم)

نام پروژه : نقشه بردارى سد گتوندعليا (قرارداد سوم)

 نام كارفرما : شركت توسعه منابع آب و نيروى ايران (آب نيرو)

 موقعيت پروژه : استان خوزستان،محل سد گتوندعليا

 شرح خدمات : انجام خدمات نقشه بردارى توپوگرافى به مقياس 500 : 1

 تهيه مقاطع از رودخانه كارون در فاصله بين سدهاى گتوند و مسجد سليمان

 انجام كليه خدمات نقشه بردارى موردى در كارگاه سد

 وضعيت اجرايى پروژه : پایان یافته است

 

 

 

 


© کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به شرکت مهندسین مشاور ایستاسنج دقیق است.
طراحی و برنامه نویسی سایت توسط فرزین مقصودی