پروژه ها >> پروژه های نقشه برداری >> کارفرما: شركت توسعه منابع آب و نيروى ايران (آب نيرو) >>

  تهيه نقشه هاي كاداستر و ايجاد پايگاه اطلاعات تملك اراضي مخزن سد سياه بيشه

نام پروژه : تهيه نقشه هاي كاداستر و ايجاد پايگاه اطلاعات تملك اراضي مخزن سد سياه بيشه

 نام كارفرما : شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران (آب نيرو

 موقعيت پروژه : جاده چالوس- روستاي سياه بيشه

 شرح خدمات : ساخت نقاط شبكه اصلي ماهواره اي GPS

 مشاهدات شبكه اصلي به وسيله گيرنده هاي ماهواره اي GPS

 پردازش و استخراج مختصات-برداشت محدوده اراضي با استفاده از گيرنده هاي ماهواره اي Real time

 تهيه نقشه هاي كاداستر-مساحي- ايجاد پايگاه اطلاعات مكاني براي تملك اراضي GIS

وضعيت اجرايي پروژه : پایان یافته است

 

 

 


© کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به شرکت مهندسین مشاور ایستاسنج دقیق است.
طراحی و برنامه نویسی سایت توسط فرزین مقصودی