پروژه ها >> پروژه های میکرو ژئودزی >> کارفرما: شركت سهامي آب منطقه اي قم >>

  خدمات ميكروژئودزي سد پانزده خرداد(مرحله اول )

نام پروژه : خدمات میکروژئودزی سد پانزده خرداد ( مرحله اول )

نام کارفرما : شرکت سهامی آب منطقه ای قم

موقعیت پروژه : نزدیکی شهر قم

شرح خدمات :

- تجزیه و تحلیل شبکه های میکروژئودزی موجود و طراحی بهینه آنها

-  مشاهدات میکروژئودزی شبکه های مسطحاتی و ارتفاعی خارج و روی بدنه اصلی سد و بازوی خاکی

- محاسبات سرشکنی و آنالیز نتایج

 

وضعیت اجرایی پروژه : خاتمه یافته است.


© کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به شرکت مهندسین مشاور ایستاسنج دقیق است.
طراحی و برنامه نویسی سایت توسط فرزین مقصودی