پروژه ها >> پروژه های میکرو ژئودزی >> کارفرما: شركت سهامى سازمان آب و برق خوزستان >>

  خدمات ميكروژئودزى و رفتارسنجى سد دز (مراحل هفدهم و هجدهم)

نام پروژه : ميكروژئودزى و رفتارسنجى ژئودتيك سد دز (مراحل هفدهم و هجدهم) 

نام كارفرما : شركت سهامى سازمان آب و برق خوزستان  

موقعيت پروژه : 30 كيلومترى شهرستان دزفول 

نوع سازه : سد بتنى دوقوسى 

مشخصات فنى سازه : ارتفاع سد از پى 203 متر و طول تاج 212 متر 

شرح خدمات : مشاهدات شبكه هاى ميكروژئودزى سه بعدى خارج و روى بدنه سد (مراحل هفدهم و هجدهم) 

محاسبات سرشكنى و تحليل نتايج،محاسبه مقادير جابجائيهاى مسطحاتى و ارتفاعى منطقه و بدنه سد 

مقايسه مقادير جابجائيهاى حاصل از شبكه ميكروژئودزى و ابزار دقيق،تهيه و ارائه گزارش فنى 

وضعيت اجرايى پروژه : خاتمه يافته است.

 


© کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به شرکت مهندسین مشاور ایستاسنج دقیق است.
طراحی و برنامه نویسی سایت توسط فرزین مقصودی