پروژه ها >> پروژه های میکرو ژئودزی >> کارفرما: شركت سهامى سازمان آب و برق خوزستان >>

  خدمات ميكروژئودزى و رفتارسنجى ژئودتيك سد مارون (مرحله سوم)

نام پروژه : ميكروژئودزى و رفتارسنجى ژئودتيك سد مارون (مرحله سوم) 

نام كارفرما : شركت سهامى سازمان آب و برق خوزستان  

موقعيت پروژه : 25 كيلومترى شهر بهبهان 

نوع سازه : سد سنگريزه اى با هسته رسى 

مشخصات فنى سازه : ارتفاع از پى 165 متر و طول تاج 345 متر 

شرح خدمات : مشاهدات شبكه هاى ميكروژئودزى خارج و روى سد،محاسبات سرشكنى و تحليل نتايج

محاسبه مقادير جابجائيهاى سه بعدى سد،تهيه و ارائه گزارش فنی 

وضعيت اجرايى پروژه : خاتمه يافته است


© کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به شرکت مهندسین مشاور ایستاسنج دقیق است.
طراحی و برنامه نویسی سایت توسط فرزین مقصودی