پروژه ها >> پروژه های میکرو ژئودزی >> کارفرما: شركت سهامى سازمان آب و برق خوزستان >>

  خدمات ميكروژئودزى و رفتارسنجى ژئودتيك سد كارون Ι (مراحل سيزدهم و چهاردهم)

نام پروژه : ميكروژئودزى و رفتارسنجى ژئودتيك سد كارون Ι (مراحل سيزدهم و چهاردهم)

نام كارفرما : شركت سهامى سازمان آب و برق خوزستان 

موقعيت پروژه : 60 كيلومترى شهرستان مسجد سليمان 

نوع سازه : سد بتنى دوقوسى 

مشخصات فنى سازه : ارتفاع از پى 200 متر و طول تاج 380 متر 

شرح خدمات : بازنگرى طرح شبكه ميكروژئودزى روى سرريز،طراحى،ساخت و نصب نقاط نشانه روى سرريز 

مشاهدات شبكه هاى ميكروژئودزى سه بعدى خارج و روى بدنه سد(مراحل سيزدهم و چهاردهم) 

مشاهدات شبكه پيمايش داخل گالرى،محاسبات سرشكنى و تحليل نتايج 

محاسبه مقادير جابجائيهای مسطحاتى و ارتفاعى منطقه و بدنه سد،محاسبه مقادير جابجائيهای حاصل از شبكه 

ميكروژئودزی و ابزار دقيق،تهيه و ارائه گزارش فنى 

وضعيت اجرايى پروژه : خاتمه يافته است


© کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به شرکت مهندسین مشاور ایستاسنج دقیق است.
طراحی و برنامه نویسی سایت توسط فرزین مقصودی