پروژه ها >> پروژه های میکرو ژئودزی >> کارفرما: شركت سهامى آب منطقه اى تهران >>

  خدمات ميكروژئودزي سد مخزني كينه ورس

نام پروژه : خدمات ميكروژئودزي سدمخزني كينه ورس

نام كارفرما : شركت سهامي آب منطقه اي تهران

موقعيت : 14 كيلومتري جنوب غربي شهرستان ابهر- استان زنجان

نوع سازه : خاكي سنگريزه اي با هسته قائم

مشخصات فني سازه : ارتفاع از پي سد 45 متر و طول تاج 374 متر

شرح خدمات : طراحي شبكه هاي ميكروژئودزي خارج و روي سد

مشاهدات و محاسبات سرشكني شبكه هاي مسطحاتي و ارتفاعي خارج و بدنه سد

درمراحل آبگيري-تخليه و تراز نرمال

وضعيت اجرايي پروژه : در حال انجام است


© کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به شرکت مهندسین مشاور ایستاسنج دقیق است.
طراحی و برنامه نویسی سایت توسط فرزین مقصودی