پروژه ها >> پروژه های میکرو ژئودزی >> کارفرما: شركت سهامى آب منطقه اى تهران >>

  خدمات ميكروژئودزى و رفتارسنجى ژئودتيك سد اميركبير (مرحله دوم)

نام پروژه : ميكروژئودزى و رفتارسنجى ژئودتيك سد اميركبير (مرحله دوم) 

 نام كارفرما : شركت سهامى آب منطقه اى تهران 

 موقعيت پروژه : جاده چالوس،25 كيلومترى شهرستان كرج 

نوع سازه : سد بتنى دوقوسى 

مشخصات فنى سازه : ارتفاع از پي 180 متر و طول تاج 390 متر 

شرح خدمات : مشاهدات شبكه ميكروژئودزى خارج و روى سد (مرحله دوم) 

محاسبه مقادير جابجائيهاى سه بعدى سد،محاسبات سرشكنى و تحليل نتايج

تهيه و ارائه گزارش فنى 

وضعيت اجرايى پروژه : خاتمه يافته است


© کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به شرکت مهندسین مشاور ایستاسنج دقیق است.
طراحی و برنامه نویسی سایت توسط فرزین مقصودی