پروژه ها >> پروژه های میکرو ژئودزی >> کارفرما: شركت سهامى آب منطقه اى تهران >>

  خدمات ميكروژئودزى و رفتارسنجى ژئودتيك سد اميركبير (مرحله اول)

نام پروژه : ميكروژئودزى و رفتارسنجى ژئودتيك سد اميركبير (مرحله اول) 

نام كارفرما : شركت سهامى آب منطقه اى تهران 

موقعيت پروژه : جاده چالوس،25 كيلومترى كرج 

نوع سازه : سد بتنى دوقوسى 

مشخصات فنى سازه : ارتفاع از پى 180 متر و طول تاج 390 متر 

شرح خدمات : طراحى و مشاهدات شبكه هاى ميكروژئودزى خارج و روى بدنه سد (مرحله اول) 

محاسبات سرشكنى و تحليل نتايج،تهيه و ارائه گزارش فنی 

وضعيت اجرايى پروژه : خاتمه يافته است


© کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به شرکت مهندسین مشاور ایستاسنج دقیق است.
طراحی و برنامه نویسی سایت توسط فرزین مقصودی