پروژه ها >> پروژه های میکرو ژئودزی >> کارفرما: شركت سهامى آب منطقه اى اصفهان >>

  خدمات ميكروژئودزى و رفتارسنجى ژئودتيك سد حنا

نام پروژه : ميكروژئودزى و رفتارسنجى ژئودتيك سد حنا 

نام كارفرما : شركت سهامى آب منطقه اى اصفهان 

موقعيت پروژه : 200 كيلومترى جنوب شهرستان اصفهان و 20 كيلومترى شهر حنا 

نوع سازه : سد سنگريزه اى با هسته رسى 

مشخصات فنى سازه : ارتفاع از پى 36 متر و طول تاج 260 متر 

شرح خدمات : طراحى و مشاهدات شبكه هاى ميكروژئودزى خارج و روى بدنه سد 

حفارى،ساخت و نصب پيلارهاى خارج سد،نقاط نشانه روى بدنه و نقاط ارتفاعى خارج سد 

محاسبات سرشكنى و تحليل نتايج،ارائه گزارش فنى  

وضعيت اجرايى پروژه : خاتمه يافته است.


© کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به شرکت مهندسین مشاور ایستاسنج دقیق است.
طراحی و برنامه نویسی سایت توسط فرزین مقصودی