پروژه ها >> پروژه های میکرو ژئودزی >> کارفرما: شركت سهامى آب منطقه اى اصفهان >>

  خدمات ميكروژئودزى و رفتارسنجى ژئودتيك سد آغچه

شركت سهامى آب منطقه اى اصفهان (قرارداد با شركت ساختمانى و عمرانى اختر)

نام پروژه : ميكروژئودزى و رفتارسنجى ژئودتيك سد آغچه

نام كارفرما : شركت سهامى آب منطقه اى اصفهان (قرارداد با شركت ساختمانى و عمرانى اختر)

موقعيت پروژه :  2 كيلومترى روستاى آغچه در شهرستان فريدن

نوع سازه : سد خاكى با هسته رسى

مشخصات فنى سازه : ارتفاع از پى31 متر و طول تاج 525 متر

شرح خدمات : طراحى و مشاهدات شبكه هاى مكروژئودزى خارج و روى بدنه سد

محاسبات سرشكنى و تحليل نتايج،ارائه گزارش فنى

وضعيت اجرايى پروژه :خاتمه يافته است.


© کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به شرکت مهندسین مشاور ایستاسنج دقیق است.
طراحی و برنامه نویسی سایت توسط فرزین مقصودی