پروژه ها >> پروژه های میکرو ژئودزی >> کارفرما: شركت سهامى آب منطقه اى اردبيل >>

  خدمات ميكروژئودزى سد اردبيل (مراحل چهارم تا ششم)

نام پروژه : مشاهدات شبکه ميكروژئودزى سد اردبيل (مراحل چهارم تا ششم)

نام كارفرما : شركت سهامى آب منطقه اى اردبيل

موقعيت پروژه : استان اردبيل،25 كيلومترى شهرستان اردبيل

نوع سازه : سد خاكى با هسته ناتراواى مركزى

مشخصات فنى سازه : ارتفاع از پى 67 متر و طول تاج 830 متر

شرح خدمات : مشاهدات شبكه ارتفاعی خارج و روى بدنه سد،مشاهدات شبکه مسطحاتی روی بدنه سد و سرریز، 

مشاهدات شبکه مسطحاتی پیلارهای مشاهداتی خارج و روی تاج سد

پردازش مشاهدات و محاسبات سرشکنی شبکه های مشاهده شده

تهیه و ارائه گزارش فنى

وضعيت اجرايى پروژه : پایان یافته است


© کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به شرکت مهندسین مشاور ایستاسنج دقیق است.
طراحی و برنامه نویسی سایت توسط فرزین مقصودی