پروژه ها >> پروژه های میکرو ژئودزی >> کارفرما: شركت سهامى آب منطقه اى آذربايجان شرقى >>

  خدمات ميكروژئودزى و رفتارسنجى ژئودتيك بدنه سد آيدوغموش

نام پروژه : ميكروژئودزى و رفتارسنجى ژئودتيك بدنه سد آيدوغموش 

نام كارفرما : شركت سهامى آب منطقه اى آذربايجان شرقى 

موقعيت پروژه : 20 كيلومترى شهرستان ميانه 

نوع سازه : سد خاكى - سنگريزه اى 

مشخصات فنى سازه : ارتفاع از پى 1/82 متر و طول تاج 330 متر 

شرح خدمات : مشاهدات شبكه ميكروژئودزى روى سد 

محاسبات سرشكنى و تحليل نتايج،ارائه گزارش فنى  

وضعيت اجرايى پروژه : خاتمه يافته است


© کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به شرکت مهندسین مشاور ایستاسنج دقیق است.
طراحی و برنامه نویسی سایت توسط فرزین مقصودی