پروژه ها >> پروژه های میکرو ژئودزی >> کارفرما: شركت توسعه منابع آب و نيروى ايران (آب نيرو) >>

  خدمات ميكروژئودزي مراحل سوم تا هفتم سد سيمره

نام پروژه:  خدمات ميكروژئودزي مراحل سوم تا هفتم سد سيمره

نام كارفرما:   شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران

موقعيت :   4 كيلومتري شهرستان دره شهر

نوع سازه :   سد بتني دو قوسي

مشخصات فني سازه :   ارتفاع از پي 180 متر و طول تاج 200 متر

شرح خدمات :   خدمات ميكروژئودزي شامل مشاهدات-محاسبات سرشكني-محاسبات مقادير جابجايي مسطحاتي و ارتفاعي

شبكه هاي (خارج سد-بدنه سد- تاج _سرريز_داخل گالريهاو ترازيابي) و

اندازه گيري مختصات گوشه هاي بلوكهاي بتن ريزي شده بدنه سد و

سازه هاي وابسته

وضعيت اجرايي پروژه :   در حال انجام است

 


© کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به شرکت مهندسین مشاور ایستاسنج دقیق است.
طراحی و برنامه نویسی سایت توسط فرزین مقصودی