پروژه ها >> پروژه های میکرو ژئودزی >> کارفرما: شركت توسعه منابع آب و نيروى ايران (آب نيرو) >>

  خدمات ميكروژئودزى و رفتارسنجى ژئودتيك سد كارون III (مراحل سوم تا هفتم-همكار فنى)

نام پروژه : ميكروژئودزى و رفتارسنجى ژئودتيك سد كارون III (مراحل سوم تا هفتم - همكار فنى) 

 نام كارفرما : شركت توسعه منابع آب و نيروى ايران (آب نيرو) 

موقعيت پروژه :  28 كيلومترى شهرستان ايذه 

نوع سازه : سد بتنى دوقوسى 

مشخصات فنى سازه : ارتفاع از پى 205 متر و طول تاج 830 متر 

شرح خدمات : بازنگرى و بهينه سازى طرح سيستم رفتارسنجى ژئودتيك سد كارون III 

مشاهدات ميكروژئودزى شبكه هاى خارج،روى بدنه،سرريز و حوضچه آرامش 

محاسبه مقادير جابجائيهاى مسطحاتى و ارتفاعى منطقه سد و نقاط نشانه روى بدنه،سرريز و حوضچه آرامش 

مقايسه نتايج جابجائيهاى حاصل از سيستم ابزاز دقيق و شبكه ميكروژئودزى،ارائه گزارش فنى 

وضعيت اجرايى پروژه : خاتمه يافته است


© کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به شرکت مهندسین مشاور ایستاسنج دقیق است.
طراحی و برنامه نویسی سایت توسط فرزین مقصودی