پروژه ها >> پروژه های میکرو ژئودزی >> کارفرما: شركت توسعه منابع آب و نيروى ايران (آب نيرو) >>

  خدمات ميكروژئودزى و رفتار سنجى ژئودتيك سد مسجد سليمان (مراحل چهارم تا هفتم)

نام پروژه : ميكروژئودزى و رفتار سنجى ژئودتيك سد مسجد سليمان (مراحل چهارم تا هفتم) 

 نام كارفرما : شركت توسعه منابع آب و نيروى ايران (آب نيرو) 

 موقعيت پروژه : خوزستان،40 كيلومترى مسجد سليمان 

 نوع سازه : سد سنگريزه اى با هسته رسى 

 مشخصات فنى سازه : ارتفاع از پى 172 متر و طول تاج 480 متر 

 شرح خدمات : مشاهدات ميكروژئودزى شبكه هاى مسطحاتى و ارتفاعى خارج و روى بدنه سد 

 محاسبات سرشكنى و تحليل نتايج،محاسبه مقادير جابجائيهاى مسطحاتى و ارتفاعى منطقه و بدنه سد

 تهيه و ارائه گزارش فنى 

 وضعيت اجرايى پروژه : خاتمه يافته است.

 


© کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به شرکت مهندسین مشاور ایستاسنج دقیق است.
طراحی و برنامه نویسی سایت توسط فرزین مقصودی