پروژه ها >> پروژه های نقشه برداری >> کارفرما: شهردارى منطقه 10 كرج >>

  خدمات نقشه بردارى در سطح منطقه 10 شهردارى شهرستان كرج

نام پروژه : نقشه بردارى در سطح منطقه 10 شهردارى شهرستان كرج 

نام كارفرما : شهردارى منطقه 10 شهرستان كرج 

موقعيت پروژه : استان تهران،شهرستان كرج 

شرح خدمات : تهيه نقشه هاى شهرى به مقياس 1:500،پوسته گذارى و تهيه طرح شامل رمپها و لوپها 

تهيه مقاطع طولى و عرضى و تعيين احجام خاكبردارى 

وضعيت اجرايى پروژه : خاتمه يافته است


© کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به شرکت مهندسین مشاور ایستاسنج دقیق است.
طراحی و برنامه نویسی سایت توسط فرزین مقصودی