پروژه ها >> پروژه های میکرو ژئودزی >> کارفرما: شركت توسعه منابع آب و نيروى ايران (آب نيرو) >>

  خدمات میکروژئودزی مراحل 9 تا 12 سد سیمره

نام پروژه: خدمات میکروژئودزی مراحل 9 تا 12 سد سیمره

نام کارفرما: آب و نیروی ایران

موقعیت پروژه:

شرح خدمات: خدمات میکروژئودزی در دوران ساخت و بهره برداری از سد و سازه های جانبی 

وضعیت اجرایی پروژه: در حال اجراست.


© کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به شرکت مهندسین مشاور ایستاسنج دقیق است.
طراحی و برنامه نویسی سایت توسط فرزین مقصودی