پروژه ها >> پروژه های میکرو ژئودزی >> کارفرما: شركت سهامى آب منطقه اى آذربايجان شرقى >>

  خدمات مهندسی میکروژئودزی شبکه رفتارسنجی روستاهای بالادست قلعه چای

نام پروژه: خدمات مهندسی میکروژئودزی شبکه رفتارسنجی روستاهای بالادست قلعه چای

نام کارفرما: آب منطقه ای آذربایجان شرقی

موقعیت پروژه:

شرح خدمات: طانجام مشاهدات ماهواره ای شبکه های نقاط کنترلی و شاهد،  محاسبات سرشکنی

وضعیت اجرایی پروژه: در حال اجراست.


© کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به شرکت مهندسین مشاور ایستاسنج دقیق است.
طراحی و برنامه نویسی سایت توسط فرزین مقصودی