پروژه ها >> پروژه های میکرو ژئودزی >> کارفرما: شركت سهامى سازمان آب و برق خوزستان >>

  خدمات میکروژئودزی مراحل 3 تا 7 سد مارون

نام پروژه: خدمات میکروژئودزی مراحل 3 تا 7 سد مارون

نام کارفرما: آب و برق خوزستان

موقعیت پروژه:

شرح خدمات: طراحی شبکه های مسطحاتی و ارتفاعی خارج و روی سد، ساخت پیلارها و نقاط نشانه و ارتفاعی و محاسبات سرشکنی

وضعیت اجرایی پروژه: در حال اجراست.


© کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به شرکت مهندسین مشاور ایستاسنج دقیق است.
طراحی و برنامه نویسی سایت توسط فرزین مقصودی