پروژه ها >> پروژه های میکرو ژئودزی >> کارفرما: شركت سهامى سازمان آب و برق خوزستان >>

  خدمات میکروژئودزی مراحل 15 و 16 سد شهید عباسپور

نام پروژه: خدمات میکروژئودزی مراحل 15 و 16 سد شهید عباسپور

نام کارفرما: آب و برق خوزستان

موقعیت پروژه:

شرح خدمات: مشاهدات میکروژئودزی شبکه های خارج، روی بدنه سد و سرریز و داخل گالری و محاسبات سرشکنی شبکه های مسطحاتی و ارتفاعی خارج و روی سد

وضعیت اجرایی پروژه: در حال اجراست.


© کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به شرکت مهندسین مشاور ایستاسنج دقیق است.
طراحی و برنامه نویسی سایت توسط فرزین مقصودی