پروژه ها >> پروژه های نقشه برداری >> کارفرما: شهردارى منطقه 10 كرج >>

  خدمات نقشه برداری منطقه 5 کرج

نام پروژه : نقشه بردارى در سطح منطقه 5 شهردارى شهرستان كرج 

نام كارفرما : شهردارى  كرج 

موقعيت پروژه : استان تهران،شهرستان كرج 

شرح خدمات : انجام خدمات نقشه برداری و طراحی هندسی معابر در سطح شهر

وضعيت اجرايى پروژه : در حال اجراست.


© کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به شرکت مهندسین مشاور ایستاسنج دقیق است.
طراحی و برنامه نویسی سایت توسط فرزین مقصودی