پروژه ها >> پروژه های میکرو ژئودزی >> شرکت سهامی آب منطقه ای فارس >>

  خدمات میکروژئودزی سد ایزدخواست

نام پروژه: خدمات میکروژئودزی سد ایزدخواست

نام کارفرما: شرکت سهامی آب منطقه ای فارس

موقعیت پروژه:

شرح خدمات: طراحی شبکه های مسطحاتی و ارتفاعی خارج و روی تاج سد، مشاهدات و محاسبات سرشکنی شبکه های مسطحاتی و ارتفاعی خارج و روی تاج سد

وضعیت اجرایی پروژه: درحال اجراست.


© کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به شرکت مهندسین مشاور ایستاسنج دقیق است.
طراحی و برنامه نویسی سایت توسط فرزین مقصودی