پروژه ها >> پروژه های میکرو ژئودزی >> کارفرما: شركت سهامى آب منطقه اى آذربايجان شرقى >>

  خدمات میکروژئودزی سد خدآفرین

نام پروژه: خدمات میکروژئودزی سد خدآفرین

نام کارفرما: شركت سهامى آب منطقه اى آذربايجان شرقى

موقعیت پروژه:

شرح خدمات: طراحی شبکه های مسطحاتی و ارتفاعی خارج و روی تاج سد، مشاهدات و محاسبات سرشکنی شبکه های مسطحاتی و ارتفاعی خارج و روی تاج سد

وضعیت اجرایی پروژه: در حال اجراست.


© کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به شرکت مهندسین مشاور ایستاسنج دقیق است.
طراحی و برنامه نویسی سایت توسط فرزین مقصودی