پروژه ها >> پروژه های میکرو ژئودزی >> کارفرما: شركت سهامى آب منطقه اى تهران >>

  خدمات میکروژئودزی سد های طالقان، لتیان منطقه زمین لغزشی لتیان

نام پروژه: خدمات میکروژئودزی سد های طالقان، لتیان منطقه زمین لغزشی لتیان

نام کارفرما: شركت سهامى آب منطقه اى تهران

موقعیت پروژه:

شرح خدمات: طراحی شبکه های مسطحاتی و ارتفاعی خارج و روی تاج سد، مشاهدات و محاسبات سرشکنی شبکه های مسطحاتی و ارتفاعی خارج و روی تاج سد و مشاهدات ماهواره ای

وضعیت اجرایی پروژه: خاتمه یافته است.


© کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به شرکت مهندسین مشاور ایستاسنج دقیق است.
طراحی و برنامه نویسی سایت توسط فرزین مقصودی