پروژه ها >> پروژه های میکرو ژئودزی >> کارفرما: شرکت آب منطقه ای کردستان >>

  خدمات میکروژئودزی سد سیازاخ

نام پروژه: خدمات میکروژئودزی سد سیازاخ

نام کارفرما: شرکت آب منطقه ای کردستان

موقعیت پروژه:

شرح خدمات: طراحی شبکه های مسطحاتی و ارتفاعی خارج و روی بدنه سد، نظارت بر ساخت پیلارها، نقاط نشانه و ارتفاعی

وضعیت اجرایی پروژه: در حال اجراست.


© کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به شرکت مهندسین مشاور ایستاسنج دقیق است.
طراحی و برنامه نویسی سایت توسط فرزین مقصودی