پروژه ها >> پروژه های میکرو ژئودزی >> کارفرما: شركت ملى صنايع مس ايران >>

  طراحى سيستم رفتارسنجى ديواره هاى معدن مس سرچشمه

نام پروژه : طراحى سيستم رفتارسنجى ديواره هاى معدن مس سرچشمه

 نام كارفرما : شركت ملى صنايع مس ايران – مجتمع مس سرچشمه

موقعيت پروژه : رفسنجان – مجتمع مس سرچشمه

شرح خدمات : بررسى سيستم هاى رفتارسنجى مختلف از نظر قابليت استفاده در معدن

 آناليز اوليه شبكه هاى رفتارسنجى بر مبناى تجهيزات انتخاب شده

انتخاب سيستم رفتارسنجى بهينه جهت رفتارسنجى ديواره هاى معدن

تهيه ليست تجهيزات موردنياز،تهيه و ارائه گزارش فنى

وضعيت اجرایى پروژه : خاتمه يافته است.

 


© کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به شرکت مهندسین مشاور ایستاسنج دقیق است.
طراحی و برنامه نویسی سایت توسط فرزین مقصودی