پروژه ها >> پروژه های میکرو ژئودزی >> کارفرما: شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی >>

  خدمات میکروژئودزی سد اسدیه (رزه)

نام پروژه: خدمات میکروژئودزی سد اسدیه (رزه)

نام کارفرما: شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی

موقعیت پروژه:

شرح خدمات: طراحی شبکه های مسطحاتی و ارتفاعی خارج و روی تاج سد، مشاهدات و محاسبات سرشکنی و ارائه گزارش فنی

وضعیت اجرایی پروژه: در حال اجراست.


© کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به شرکت مهندسین مشاور ایستاسنج دقیق است.
طراحی و برنامه نویسی سایت توسط فرزین مقصودی