پروژه ها >> پروژه های میکرو ژئودزی >> کارفرما: شركت سهامى آب منطقه اى آذربايجان شرقى >>

  خدمات میکروژئودزی سد شهید مدنی

نام پروژه: خدمات میکروژئودزی سد شهید مدنی

نام کارفرما: آب منطقه ای آذربایجان شرقی

موقعیت پروژه:

شرح خدمات: مشاهدات و محاسبات سرشکنی شبکه های مسطحاتی و ارتفاعی خارج سد و روی بدنه سد

وضعیت اجرایی پروژه: خاتمه یافته است.


© کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به شرکت مهندسین مشاور ایستاسنج دقیق است.
طراحی و برنامه نویسی سایت توسط فرزین مقصودی