پروژه ها >> پروژه های میکرو ژئودزی >> کارفرما: شركت سهامى آب منطقه اى آذربايجان شرقى >>

  خدمات میکروژئودزی مراحل دوم تا چهارم سد گرمی چای

نام پروژه: خدمات میکروژئودزی مراحل دوم تا چهارم سد گرمی چای

نام کارفرما: آب منطقه اى آذربايجان شرقى

موقعیت پروژه: 60 کیلومتری شهرستان میانه

شرح خدمات: مشاهدات و محاسبات سرشکنی شبکه سه بعدی خارج سد و شبکه ارتفاعی خارج سد

وضعیت اجرایی پروژه: در حال اجراست.


© کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به شرکت مهندسین مشاور ایستاسنج دقیق است.
طراحی و برنامه نویسی سایت توسط فرزین مقصودی