فعالیت ها

 خدمات تخصصى مهندسين مشاور ايستاسنج دقيق  

- طراحى شبكه هاى ميكروژئودزى سه بعدى جهت كنترل پايدارى سازه هاى بزرگ نظير سدها،‌پلها،تونلها،برجها و نيروگاهها

- انجام مشاهدات ميكروژئودزى مطابق با استاندارهاى جهانى و با استفاده از پيـشرفته ترين تجــهيزات نقشه بردارى و ژئودزى

- پردازش و آناليز مشاهدات ميكروژئودزى و تهيه گزارش هاى فنى مشاهدات و محاسبات سرشكنى  ‌

- طراحى و ايجاد شبكه هاى ژئودتيك دقيق جهت احداث سدها و سازه هاى وابسته

- طراحى شبكه هاى ماهواره اى و ساخت و نصب نقاط مربوطه

- مشاهدات شبكه هاى ماهواره اى با استفاده از گيرنده هاى GPS دو فركانسه

- آناليز تغيير شكل سازه ها به روش المانهاى محدود

- طراحى و ارائه جزئيات ساخت پيلارها و نقاط نشانه

- تهيه نقشه هاى بزرگ مقياس از محل احداث سدها و تهيه نقشه هاى كوچك مقياس از مخازن سدها

- تهيه نقشه هاى گازرسانى به شهرها

- تهيه نقشه هاى شهرى،معابر،گذرگاهها و راه و باند و ...

- تهيه نقشه هاى كاداستر املاك و اراضى

- ارائه خدمات GIS

 

خدمات ويژه

-  خدمات مشاوره اى نقشه بردارى تخصصى دقيق،به سازندگان تونلها و پلهاى عظيم در خصوص كنترلهاى حين ساخت و رفتارسنجى ديناميكى


    © کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به شرکت مهندسین مشاور ایستاسنج دقیق است.
    طراحی و برنامه نویسی سایت توسط فرزین مقصودی