نقشه برداری

 1. نام سد :سد گتوند عليا
  جنس سد : سنگريزه اي با هسته رسي
  طول سد : 760 متر
  ارتفاع سد : 178 متر
  موقعيت جغرافيايي : 25 كيلومتري شهرستان شوشتر و در نزديكي شهر گتوند در استان خوزستان بر روي رودخانه كارون
  خدمات صورت پذيرفته براي سدگتوند عليا مشتمل بر:
  1- تهيه نقشه هاي كاداستر غير شهري
  2- طراحي و ايجاد سيستم اطلاعاتي و پايگاه داده مكاني الاك كه حاوي داده ها و نقشه هاي مخزن سد و اراضي مورد نياز تملك باشد.
  3- علامت گذاري حريم مخزن سد گتوند عليا