میکروژئودزی

 1. نام سد: سد مخزني گرمي چاي
  جنس سد: خاكي با هسته رسي مركزي
  طول سد( متر): 730
  ارتفاع سد ( متر): 87
  موقعیت جغرافیایی: آذربايجانشرقي و در220 كيلومتري جنوب شرقي تبريز و53 كيلومتري شمال شرق شهرستان ميانه بر روي رودخانه گرمي چاي
  خدمات صورت پذیرفته برای سد مخزنی گرمی چای مشتمل بر:
  1-بازدید و شناسایی منطقه و محدوده سد، جمع آوری نقشه ها و طلاعات مبنایی مورد نیاز
  2-مشاهدات شبکه ژئودتیک سه بعدی موجود خارج سد( سه مرحله)
  3-اتصال یکی از نقاط ارتفاعی موجود خارج سد
  4-انجام مشاهدات بایستی بر اساس قابلیت آشکارسازی جابجاییهای مسطحاتی بزرگتر از 5/2 میلی متر... مشاهده پروژه

 2. نام سد : سد بالای سياه بيشه
  جنس سد : سنگريزه اي با روکش بتني
  طول سد(متر): 330
  ارتفاع سد( متر): 104
  خدمات صورت گرفته برای سد پایین سیاه بیشه مشتمل بر :
  1-مشاهدات شبکه میکروژئودزی مسطحاتی خارج سد بالا
  2-مشاهدات میکروژئودزی ارتفاعی خارج سد بالا
  3-تهیه و گزارش فنی مشاهدات و محاسبات سرشکنی و تعیین مقادیر جابجاییهای مسطحاتی و ارتفاعی منطقه بالا
  4-مشاهدات شبکه میکروژئودزی مسطحاتی روی بدنه و سرریز سد بالا
  5-مشاهدات میکروژئودزی ارتفاعی روی بدنه سد بالا
  6-محاسبات سرشکنی شبکه های مشاهده شده
  7-تهیه و اراده گزارش فنی مشاهدات و محاسبات... مشاهده پروژه

 3. نام سد: ستارخان
  ارتفاع سد ( متر) :75
  طول تاج سد ( متر): 350
  موقعیت جغرافیایی: 15 کيلومتري غرب شهرستان اهر در استان آذربايجان شرقي بر روي رودخانه اهر
  خدمات صورت گرفته برای سد مخزنی قلعه چای عجب شیر مشتمل بر :
  1-بازدید و شناسایی منطقه و محدد سد، جمع آوری نقشه ها و اطلاعات مبنایی مورد نیاز
  2-بررسی و ارزیابی شبکه میکروژئودزی موجود و آنالیز مشاهدات
  3-مشاهدات شبکه ژئودتیک مسطحاتی موجود خارج سد
  4-مشاهدات شبکه ژئودتیک مسطحاتی موجود روی بدنه سد
  5-مشاهدات ترازیابی دقیق شبکه ارتفاعی نقاط خارج سد روی بدنه سد لبه لوله های انحراف سنجی و داخل گالری و... مشاهده پروژه

 4. نام سد: نهند
  ارتفاع سد ( متر) : 52
  طول تاج سد ( متر): 730
  موقعیت جغرافیایی: در 43 کيلومتري شهرتبريز - آذربايجان شرقي بر روي رودخانه نهند
  خدمات صورت گرفته برای سد نهند مشتمل بر :
  1-بازدید و شناسایی منطقه و محدد سد، جمع آوری نقشه ها و اطلاعات مبنایی مورد نیاز
  2-بررسی و ارزیابی شبکه میکروژئودزی موجود و آنالیز مشاهدات
  3-مشاهدات شبکه ژئودتیک مسطحاتی موجود خارج سد
  4-مشاهدات شبکه ژئودتیک مسطحاتی موجود روی بدنه سد
  5-مشاهدات ترازیابی دقیق شبکه ارتفاعی نقاط خارج سد روی بدنه سد لبه لوله های انحراف سنجی و داخل گالری و روی برج آبگیر
  6-انجام... مشاهده پروژه

 5. پروژه خدمات میکروژئودزی برج میلاد :
  برج ميلاد با ارتفاعي بالغ بر 435 متر در تپه هاي كوي نصر واقع شده است.
  خدمات صورت پذیرفته برای برج میلاد مشتمل بر:
  1-مشاهدات شبکه مثلث بندی طول و زاویه سه بعدی خارج برج جهت سنجش میزان حرکات سه بعدی منطقه برج
  2-مشاهدات ترازیابی شبکه ارتفاعی خارج و روی برج جهت سنجش میزان حرکات ارتفاعی منطقه و پایه برج
  3-مشاهدات شبکه مثلث بندی طول و زاویه سه بعدی روی برج در ترازهای مختلف جهت سنجش حرکات سه بعدی بدنه برج
  4-پردازش و انجام محاسبات سرشکنی مشاهدات انجام یافته به روش کمترین مربعات
  5-محاسبه مقادیر جابجاییهای مسطحاتی و... مشاهده پروژه

 6. نام سد : سد مخزني اكباتان
  ارتفاع سد ( متر): 79
  جنس بدنه: بتنی پایه دار
  طول تاج ( متر): 637
  موقعیت جغرافیایی: همدان و در5 كيلومتري شرق شهرستان همدان بر روي رودخانه اكباتان
  خدمات صورت پذیرفته برای سد اکباتان مشتمل بر:
  الف: مشاهدات خط كليماسيون
  1-مشاهدات مسطحاتی خط کلیماسیون روی تاج سد جهت اندازه گیری جابجاییهای مسطحاتی نقط نشانه روی تاج سد ( در دو مرحله)
  2-ترازیابی دقیق شبکه ارتفاعی روی تاج سد، جهت تعیین مقادیر جابجاییهای ارتفاعی تاج سد( در دو مرحله)
  3-محاسبات سرشکنی مشاهدات خط کلیماسیون به روش کمترین مربعات و استخراج موقعیت مسطحاتی نقاط... مشاهده پروژه

 7. پروژه خدمات میکروژئودزی سد زاگرس
  نام سد :سد مخزني زاگرس
  ارتفاع سد ( متر): 47
  جنس بدنه : سنگريزه اي با هسته تلفيقي GC و هموژن
  طول تاج ( متر):1230
  موقعیت جغرافیایی: كرمانشاه درحدود 200 كيلومتري كرمانشاه و 20 كيلو متري شمال شهرستان گيلانغرب در محل تنگه كورك

  خدمات صورت پذیرفته برای سد مخزنی زاگرس مشتمل بر:
  1-طراحی شبکه ژئودتیک مسطحاتی خارح سد جهت ایجاد نقاط کنترلی مسطحاتی
  2-طراحی شبکه ژئودتیک ارتفاعی خارج سد جهت ایجاد نقاط کنترلی ارتفاعی
  3-طراخی شبکه ژئودتیک مسحاتی روی بدنه سد جهت سنحش میزان حرکات مسطحاتی بدنه سد
  4-طراحی شبکه ارتفاعی... مشاهده پروژه

 8. پروژه خدمات میکروژئودزی روی بدنه سد قلعه چای عجبشیر:
  نام سد: سد مخزنی قلعه چای عجب شیر
  ارتفاع سد ( متر):85
  جنس بدنه: خاكي با هسته رسي ناتراوا
  طول تاج ( متر):336
  موقعیت جغرافیایی: آذربايجان شرقي و در120 كيلومتري تبريز و 22 كيلومتري شمال شرقي شهرستان عجبشير
  خدمات صورت پذیرفته برای سد مخزنی قلعه چای عجب شیر مشتمل بر:
  1-مشاهدات شبكة مسطحاتي روي بدنه سد ( یک مرحله)
  2-مشاهدات شبكة ارتفاعی روي بدنه سد( یک مرحله)
  3-پردازش مشاهدات و محاسبات سرشکنی شبکه های مشاهده شده ( یک مرحله)
  4-تهیه گزارش فنی مشتمل بر مشاهدات، محاسبات سرشکنی و شبکه های... مشاهده پروژه

 9. سد مسجد سليمان از نوع سنگريزه اي با هسته رسي با ارتفاعي بالغ بر 172 متر و طول تاج 480 متر در 40 كيلومتري جنوب شهرستان مسجد سليمان و 24 كيلومتري پايين دست سد شهيد عباسپور (كارون 1 ) بر روي رودخانه كارون احداث گرديده است.
  میکروژئودزی سد سیمره از سال 1383 تاکنون مطابق برنامه زمانبندی ارائه شده از مشاور اصلی طرح، توسط مهندسین مشاور ایستا سنج دقیق در حال انجام می باشد
  شبکه میکروژئودزی سد مسجد سلیمان شامل شبکه های زیر می باشد:
  پیلارهای خارج سد
  روي بدنه سد
  نقاط نشانه روي سرريز
  شبکه پیمایش گالری تحتانی
  شبکه ترازیابی خارج سد، روی بدنه سد و گالری تحتانی... مشاهده پروژه

 10. برج میلاد با ارتفاعی بالغ بر 435 متر یکی از سازه های بسیار مهم پایتخت است که اطمینان از پایدارای آن از اهمیت        ویژه ای برخوردار می باشد. رفتارسنجی ژئودتیک برج میلاد از زمان احداث در دستورکار سازندگان قرارگرفت و تا زمان بهره برداری در 8 مرحله با فاصله زمانی حدود 1 یکسال به انجام رسید. مسئولیت رفتارسنجی ژئودتیک برج میلاد از مرحله چهارم به شرکت مهندسین مشاور ایستا سنج دقیق واگذار گردید.

  میکروژئودزی برج میلاد شامل شبکه های زیر می باشد:

 11. طرح سیاه بیشه شامل دو سد به شرح زیر می باشد:
  سد بالاي سياه بيشه از نوع سنگريزه اي با روکش بتني با طول تاج 438 متر و ارتفاع از پي 85 متر
  سد پايين سياه بيشه از نوع سنگريزه اي با روکش بتني با طول تاج 330 متر و ارتفاع از پي 104 متر
  شبکه های میکروژئودزی سدهای بالا و پایین سیاه بیشه از زمان بهره برداری تا کنون در 6 مرحله اندازه گیری شده اند.
  میکروژئودزی سدهای بالا و پایین سیاه بیشه به صورت مستقل برای هر سد شامل شبکه های زیر می باشد:
  شبكه سه بعدي خارج سد
  شبكه سه بعدي نقاط نشانه بدنه سد و سرريز
  شبكه سه بعدي نقاط نشانه منطقه لغزشي... مشاهده پروژه

 12. سد بتني دو قوسي سيمره با ارتفاع 180 متر از پي و طول تاج 202 متر برروي رودخانه سيمره واقع در حد فاصل دو استان ايلام و لرستان و در 106 كيلومتري جنوب شرقي شهرستان ايلام و 40 كيلومتري شمال غربي شهرستان دره شهر احداث گردیده است.
  میکروژئودزی سد سیمره از سال 1383 تاکنون مطابق برنامه زمانبندی ارائه شده از مشاور اصلی طرح، توسط مهندسین مشاور ایستا سنج دقیق در حال انجام می باشد
  شبکه میکروژئودزی سد سیمره شامل شبکه های زیر می باشد:
  پیلارهای خارج سد
  روي بدنه سد در ترازهاي 604 ، 623 ، 644 ،662 ،679،702و720
  تاج سد
  سرريز
  پيمايش در... مشاهده پروژه