میکروژئودزی

 1. سد مسجد سليمان از نوع سنگريزه اي با هسته رسي با ارتفاعي بالغ بر 172 متر و طول تاج 480 متر در 40 كيلومتري جنوب شهرستان مسجد سليمان و 24 كيلومتري پايين دست سد شهيد عباسپور (كارون 1 ) بر روي رودخانه كارون احداث گرديده است.
  میکروژئودزی سد سیمره از سال 1383 تاکنون مطابق برنامه زمانبندی ارائه شده از مشاور اصلی طرح، توسط مهندسین مشاور ایستا سنج دقیق در حال انجام می باشد
  شبکه میکروژئودزی سد مسجد سلیمان شامل شبکه های زیر می باشد:
  پیلارهای خارج سد
  روي بدنه سد
  نقاط نشانه روي سرريز
  شبکه پیمایش گالری تحتانی
  شبکه ترازیابی خارج سد، روی بدنه سد و گالری تحتانی... !

 2. برج میلاد با ارتفاعی بالغ بر 435 متر یکی از سازه های بسیار مهم پایتخت است که اطمینان از پایدارای آن از اهمیت        ویژه ای برخوردار می باشد. رفتارسنجی ژئودتیک برج میلاد از زمان احداث در دستورکار سازندگان قرارگرفت و تا زمان بهره برداری در 8 مرحله با فاصله زمانی حدود 1 یکسال به انجام رسید. مسئولیت رفتارسنجی ژئودتیک برج میلاد از مرحله چهارم به شرکت مهندسین مشاور ایستا سنج دقیق واگذار گردید.

  میکروژئودزی برج میلاد شامل شبکه های زیر می باشد:

  • شبكه سه بعدي خارج برج شامل 9پيلار در محوطه برج مي... !
 3. طرح سیاه بیشه شامل دو سد به شرح زیر می باشد:
  سد بالاي سياه بيشه از نوع سنگريزه اي با روکش بتني با طول تاج 438 متر و ارتفاع از پي 85 متر
  سد پايين سياه بيشه از نوع سنگريزه اي با روکش بتني با طول تاج 330 متر و ارتفاع از پي 104 متر
  شبکه های میکروژئودزی سدهای بالا و پایین سیاه بیشه از زمان بهره برداری تا کنون در 6 مرحله اندازه گیری شده اند.
  میکروژئودزی سدهای بالا و پایین سیاه بیشه به صورت مستقل برای هر سد شامل شبکه های زیر می باشد:
  شبكه سه بعدي خارج سد
  شبكه سه بعدي نقاط نشانه بدنه سد و سرريز
  شبكه سه بعدي نقاط نشانه منطقه لغزشي... !

 4. سد بتني دو قوسي سيمره با ارتفاع 180 متر از پي و طول تاج 202 متر برروي رودخانه سيمره واقع در حد فاصل دو استان ايلام و لرستان و در 106 كيلومتري جنوب شرقي شهرستان ايلام و 40 كيلومتري شمال غربي شهرستان دره شهر احداث گردیده است.
  میکروژئودزی سد سیمره از سال 1383 تاکنون مطابق برنامه زمانبندی ارائه شده از مشاور اصلی طرح، توسط مهندسین مشاور ایستا سنج دقیق در حال انجام می باشد
  شبکه میکروژئودزی سد سیمره شامل شبکه های زیر می باشد:
  پیلارهای خارج سد
  روي بدنه سد در ترازهاي 604 ، 623 ، 644 ،662 ،679،702و720
  تاج سد
  سرريز
  پيمايش در... !