ميكروژئودزي سد هاي بالا و پايين سياه بيشه

طرح سیاه بیشه شامل دو سد به شرح زیر می باشد:
سد بالاي سياه بيشه از نوع سنگريزه اي با روکش بتني با طول تاج 438 متر و ارتفاع از پي 85 متر
سد پايين سياه بيشه از نوع سنگريزه اي با روکش بتني با طول تاج 330 متر و ارتفاع از پي 104 متر
شبکه های میکروژئودزی سدهای بالا و پایین سیاه بیشه از زمان بهره برداری تا کنون در 6 مرحله اندازه گیری شده اند.
میکروژئودزی سدهای بالا و پایین سیاه بیشه به صورت مستقل برای هر سد شامل شبکه های زیر می باشد:
شبكه سه بعدي خارج سد
شبكه سه بعدي نقاط نشانه بدنه سد و سرريز
شبكه سه بعدي نقاط نشانه منطقه لغزشي.