رفتارسنجی گود حفاری طرح توسعه حرم مطهر امام حسین(ع)

رفتارسنجی گود حفاری طرح توسعه حرم مطهر امام حسین(ع) با استفاده از دقیق ترین تجهیزات اندازه گیری توسط مهندسین مشاور ایستا سنج دقیق در حال انجام است. با توجه به ویژگیهای فنی این ‍طرح و حساسیتهای موجود در خصوص پایداری سازه های اطراف حرم رفتارسنجی مداوم از اهمیت ویژه ای برخوردار است و توسط کارشناسان ذیصلاح در حال انجام می باشد.

فارسی