میکروژئودزی سد سیمره

سد سیمره
سد سیمره
سد سیمره
سد سیمره
سد سیمره
سد سیمره

سد بتني دو قوسي سيمره با ارتفاع 180 متر از پي و طول تاج 202 متر برروي رودخانه سيمره واقع در حد فاصل دو استان ايلام و لرستان و در 106 كيلومتري جنوب شرقي شهرستان ايلام و 40 كيلومتري شمال غربي شهرستان دره شهر احداث گردیده است.
میکروژئودزی سد سیمره از سال 1383 تاکنون مطابق برنامه زمانبندی ارائه شده از مشاور اصلی طرح، توسط مهندسین مشاور ایستا سنج دقیق در حال انجام می باشد
شبکه میکروژئودزی سد سیمره شامل شبکه های زیر می باشد:
پیلارهای خارج سد
روي بدنه سد در ترازهاي 604 ، 623 ، 644 ،662 ،679،702و720
تاج سد
سرريز
پيمايش در گالري هاي 5/632 و 690
ترازيابي خارج ،روی تاج سد و سرریز و گالریهای 5/632 و 690