اهداف ایستاسنج

مهندسین مشاور ایستا سنج دقیق در سال 1381 با هدف ارائه خدمات مهندسی نقشه برداری دقیق به طرح و پروژه های عمرانی تاسیس گردیده و در حال حاضر به عنوان یکی از ذیصلاح ترین مشاوران در زمینه انجام خدمات مهندسی نقشه برداری به شمار می رود. امروزه اجرای دقیق طرحهای عظیم عمرانی از نظر هندسی یکی از دغدغه های سازندگان می باشد که این مهم بدون داشتن دانش مهندسی نقشه برداری امکان پذیر نبوده و مهندسی نقشه برداری این امکان را فراهم می نماید که حفاری تونلهای مترو، ساخت پلها و تقاطهای غیر همسطح عظیم در بزرگراهها و احداث سدها و سازه های بزرگ بدون کوچکترین انحرافی نسبت به طراحی انجام شود. مهندسین مشاور ایستا سنج دقیق با برخورداری از دانش فنی کارشناسان ذیصلاح و تامین تجهیزات اندازه گیری دقیق و منحصر به فرد، خدمات مهندسی بی نظیری را به طرحهای عظیم عمرانی ارائه می نماید و انتظار دارد در آینده نزدیک با عقد قرارداد برون مرزی، خدمات مهندسی را به کشورهای همجوار صادر نماید.

فارسی